De heilige ibis

De heilige ibis in de Egyptische mythologie

In de Egyptische mythologie was de ibis de hoeder van de ziel van de overledene en brenger van nieuw leven. Dat zit zo: Elk jaar, na de zomer trokken de heilige ibissen weg naar Afrika. Zij namen de zielen van de doden mee naar hun laatste rustplaats. Als de Nijl zich in het voorjaar terugtrok in de zomerbedding vielen de uiterwaarden weer langzaam droog. Dan kwamen de heilige ibissen terug uit Afrika om in de Nijlbedding te foerageren, eieren te leggen en hun jongen op te voeden. Zo waren zij brenger van nieuw leven.
Zo is het ook een beetje met een uitvaart, je zorgt ervoor dat de ziel van je dierbare op een veilige rustplaats aanlandt. Als je dat met liefde en aandacht doet zul je daarna de ruimte vinden om verder te kunnen met je leven.


De heilige ibis als vogel

De heilige ibis is een soort ibis en lijkt op onze ooievaars en reigers. Een mooie beschrijving met foto is te zien op wikipedia.https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_ibis